Kieken kieke!

Tja, das toch ff omschakelen en vooral ook omdenken, dezer dagen. Vorige week terug gekomen uit een warm, kleurrijk en fascinerend Sénégal, staar ik nu naar een grauw en winderig, leeg en lusteloos landschap. Nou ja, ik zal wel weer “landen”, maar voorlopig nog vol Fernweh, zoals onze oosterburen dat noemen…Was er met Belgisch kompaan en natuurfotograaf Ludo Goossens om “onze” bruine kiekendieven in hun winterkwartieren te betrappen. En das mooi gelukt, missie geslaagd. Toch een vreemd gezicht, die kieken in een Afrikaans landschap met baobabs en savannes en het gezang van de muezzin op de achtergrond bij een graad of achtendertig.  Jagend boven de rijstvelden, de riviermondingen, de oevers van meren en stromen, maar soms ook boven de boomkronen van de nog resterende wouden, kaalkap en rietvelden waar slaapplaatsen van zwaluwen geplunderd worden. Maar ook vertrouwd dan weer, niet de enige vreemdelingen hier, want ook gele en witte kwikstaarten, riet- en graszangers, ooievaars en lepelaars en andere voor je gevoel oer-Hollandse vogels waren nadrukkelijk aanwezig. Maar ons ging het natuurlijk vooral om de kobie, de bruine kiekendief, die daar overigens aanmerkelijk minder talrijk was als zijn neefje, de grauwe kiekendief. Wat meer in het binnenland ontdekten we een plek waar minimaal 500 exemplaren in bomen, maar vooral ook in het dorre gras slapen. Een verstild, bijna magisch gezicht als in de laatste sprankjes daglicht tientallen van die ranke, slanke en elegante vogels van heinde en ver aangevlogen komen om er gezamenlijk de nacht door te brengen…lg_bruinekiekDSC_9276Bruine kiekendief (foto: Ludo Goossens)

 

Geplaatst in Boswachter Karel Leeftink | Een reactie plaatsen

Tot in het verre oosten

Het is een plek in Zeeland waar je niet snel komt; helemaal voorbij Bath in de Hals van Zuid-Beveland. Toch hebben we daar een aantal mooie gebieden liggen. Tegen het Bathse Spuikanaal aan ligt het voormalige Schor van Bath. Een gebied van 65 hectare groot en het is een combinatie van ruigte, bosaanplant en open grasland met waterpartijen. Vanaf de Bathseweg loopt een wandelpad tot aan een uitkijkpunt midden in het gebied. Nog even wachten en de kieviten buitelen en de veldleeuweriken zingen. Op dit moment is het gebied erg in trek bij grauwe gans, kolgans en brandgans. Trek wel laarzen aan want het kan er erg nat zijn. Enkele voormalige geulen zijn recent hersteld en slingeren nu door het gebied heen. Oernatuur hebben we niet meer in Zeeland, maar struinen door het voormalige Schor van Bath kan je toch in vervoering brengen. Opvallend zijn de grote hoeveelheden vlier in het gebied. Een tip dus om ook later in het jaar hier eens te gaan kijken. Als de vlieren bloeien. Of als de vlierbessen rijpen. Het is even wennen aan de grote windmolens die bijna overal het landschap domineren. Mooi of niet mooi is een kwestie van smaak. Je kunt ook even naar de andere kant kijken, naar het zuiden, de koeltorens van de kerncentrales bij Doel en dan even bedenken wat je eigenlijk ziet.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Geplaatst in Boswachter Peter Maas | Een reactie plaatsen

Een ijskoud zitbankje

Deze week kwam collega Jan op het oude Fort Rammekens bij Ritthem. Het had die nacht wat gevroren, eindelijk zou je bijna zeggen. Twee jaar geleden hebben ze het dak boven het Fort vernieuwd. Het regenwater wat bovenop het grondlichaam valt wordt afgevoerd naar zogenaamde ‘spuwers’ die het water vanaf het dak zo het binnenplein op lozen. En dat kan lekker spetteren. Of, zoals in dit geval, kan dat neerdruppelende water mooi bevriezen. Zo werd het dus een ijskoud zitbankje.

Foto: Jan van der Linden

Foto: Jan van der Linden

Geplaatst in Boswachter Peter Maas | Een reactie plaatsen

Zeearend in de Grevelingen

cor-fikkert-jonge-zeearend-roggebotzand-hrHoog boven de Stampersplaat vliegt iets groots. Iets heel groots: de zeearend. Steeds vaker zien we een jonge zeearend in de Grevelingen, foeragerend boven de platen of aan het einde van de dag overvliegend naar het Oosten. De Biesbosch is voor zo’n enorme vogel natuurlijk helemaal niet ver.

Vroeger kwam deze roofvogel in heel Europa voor, maar mede onder invloed van de mens was hij zeldzaam geworden. Echter, sinds 2006 broedt de zeearend weer in Nederland. De ‘vliegende deur’, zoals de grootste arend van Europa wordt genoemd, heeft zijn eerste nest gebouwd in de Oostvaardersplassen, maar inmiddels broeden nakomelingen in het Lauwersmeergebied, de Biesbosch, het Roggebotzand en het Zwarte Meer. Dit geeft hoop voor de toekomst en hoop voor de Grevelingen.

 

 

 

Geplaatst in Boswachter Marijke Lieman | Een reactie plaatsen

Broedeiland op Tholen

Kluten en visdiefjes kunnen in 2016 met een gerust hart terugkeren naar Tholen. Staatsbosbeheer heeft pal naast hun wegrestaurant, de Oosterschelde, een broedeiland aangelegd speciaal voor deze bijzondere vogels.

Visdief kuikens Foto door Kees de Kraker Staatsbosbeheer
Visdief kuikens (Foto: Kees de Kraker)

Wegrestaurant Oosterschelde
Op weinig plaatsen vind je naar verhouding zo’n hoge dichtheid aan kustbroedvogels als in het natuurgebied aan de Heideweg. Het natuurgebied maakt deel van Slikken en schorren van de Dortsman waar lepelaars, zilverreigers, bergeenden en tureluurs hun voedsel vinden. De Oosterschelde biedt hen een breed menu aan pieren, kleine visjes en schelpdieren die de vogels met hun speciaal aangepaste snavels uit de slik filteren.

Paradijs voor vogels
Het eiland is speciaal aangelegd voor kustbroedvogels zoals visdiefjes en kluten en mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland. Boswachter Herman Nieuwenhuize van Staatsbosbeheer: “Kustbroedvogels zijn bijzonder slim. Door te broeden op een eilandje zijn kuikens een stuk minder gevoelig voor predatie van bijvoorbeeld marterachtigen. We verwachten dan ook dat het eilandje komend jaar al een succes wordt.” De boswachter zal nog wel even geduld moeten hebben. De vogels keren pas in het voorjaar weer terug vanuit zuidelijke delen van Europa of zelfs uit Noordwest-Afrika.

Vogels kijken
Niet alleen vogels hebben baat bij het nieuwe broedeiland. Vanaf de weg is het natuurgebied prima te beleven voor de mens. Boswachter Herman: “Het mooiste is om in het voorjaar te zien hoe de kustvogels met duizenden tegelijk terug komen vanuit hun overwinteringsgebied.” Het broedeiland is een ideale locatie voor de vogels zo pal naast de Oosterschelde. Vanaf de dijk zie je hoe de vogels er heen en weer vliegen om voedsel voor hun kuikens vinden.

Geplaatst in Boswachter Wendy Janse | Een reactie plaatsen

Joie de vivre op het oude fort…

Fort Rammekens is en blijft een attractie, ook in de winter. De “oude dame” ziet er weliswaar koud, onaantastbaar en afstandelijk uit, maar ontvangt alle gasten met open armen en een warm hart. Ook dit weekend weer is er bezoek: eerst outdoor-jongens en -meisjes en daarna scouts, die naar de Mol zoeken. Volgende week komen drie brugklassen uit Goes op bezoek en de komende maanden “ritselt” het van de bruidsreportages, bruiloften, nog veel meer schoolbezoeken en personeelsuitstapjes. Want ook voor feesten en partijen is Rammekens altijd in! Overigens ook voor de wat meer serieuze zaken des levens is het fort “de plaats te zijn”. Na “Kind aan de Ketting”, de expositie over kinderen in slavernij, die vorig jaar op het fort te zien was, is het dit jaar de beurt aan een dertiental hedendaagse Franse schilders. Vanaf 6 juni tot eind augustus exposeren zij met grafiek en schilderijen in de kazematten van het fort, die ooit in opdracht van hun roemruchte en  beruchte landgenoot Napoléon gebouwd werden. Aan deze toch wel bijzondere tentoonstelling worden workshops, lezingen, poëzie- en muziekvoorstellingen gekoppeld. Het precieze programma wordt dezer weken verder uitgewerkt, maar verheugt u zich er maar als vast op! Dit allemaal in het teken van Joie de vivre, zoals ook onderstaand schilderij van Ibrahim Jalal, een van de dertien, heet!

Joie de vivre

Overigens zoekt het fort nog “bemanning”, vrijwilligers, die het leuk vinden gasten te ontvangen en te vertellen over heden en verleden van dit oudste zeefort van West-Europa!

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Boswachter Karel Leeftink | Een reactie plaatsen

Cursus Gastheerschap Kop van Schouwen met zicht op de Voordelta

Op 21 januari gaat de cursus Gastheerschap Kop van Schouwen met zicht op de Voordelta van start. Een sterke stimulans voor recreatie, toerisme en ondernemerschap in de regio. Ondernemers versterken hun netwerk en vergroten hun kennis van het natuurgebied en natuurrecreatie. Daarmee maken de ondernemers de Kop van Schouwen nog aantrekkelijker voor de recreant en krijgt de zichtbaarheid van het gebied een impuls.

SONY DSC

SONY DSC

De Kop van Schouwen is een uniek stukje Nederland. Het is een belangrijk leefgebied voor veel, vaak zeldzame planten en dieren en neemt binnen de Nederlandse duinen een bijzondere plaats in. Toeristen weten het gebied al jaren te vinden en te waarderen. De prachtige stranden, met zicht op de Voordelta, vormen een trekpleister. In de duinen lopen damherten, reeën, Schotse Hooglanders en wilde shetlandpony’s. Ook vind je er vlinders, konijnen en vogels. En vergeet de duizenden paddenstoelen in het najaar niet! Kortom: een gebied om te koesteren en om van te genieten.
Voor recreatie- en toeristische ondernemers start op 21 januari de cursus Gastheerschap Kop van Schouwen met zicht op de Voordelta. Met deze cursus vergroten ondernemers hun kennis van cultuurhistorie, het landschap en natuurrecreatieve mogelijkheden. Ondernemers kunnen hun gasten vertellen over de ontstaanswijze van het gebied en wijzen op bijzondere plekjes. Een extra service die het verblijf én het gebied aantrekkelijker maakt. Wie interesse heeft kan vanavond nog naar de informatieavond: dinsdag 12 januari 19:00 – 21:00 uur in Resort Land & Zee, Rampweg 28 in Noordwelle.
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. De cursus gaat in op de landschap en natuur in het gebied, maar ook op o.a. het cultureel erfgoed. Excursies en uitwisseling vormen een centraal onderdeel van de cursus. De cursus vindt plaats op donderdagmiddagen 21 januari, 4 februari, 18 februari, 10 maart en 24 maart 2015. Dankzij financiële bijdragen van Rijkwaterstaat, de Provincie Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland en de medewerking van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn de deelnamekosten aan de cursus slechts € 100,- pp. Er kunnen in totaal ca. 25 personen deelnemen aan de cursus. Informeer bij het IVN Zeeland voor meer informatie of aanmelden.
Geplaatst in Boswachter Marijke Lieman | Een reactie plaatsen