De zeugenkraker

De uitgevlogen visarend van de Biesbosch, de burlende edelherten van de Veluwe, de otters her en der, de bevers overal – behalve in Zeeland – zijn dieren die tot de verbeelding spreken. Weliswaar alleen in overdrachtelijke zin aaibaar, zijn dat beesten, die hoog in populariteits-toptien staan. Het kleinere grut daarentegen, komt er wat dat betreft vaak wat bekaaid af. Vlinders, libellen en bijen krijgen nog wel es aandacht, maar oorwurmen, kakkerlakken en muggen alleen als er gezondheidstechnische of hygiënische problemen zijn. Ook spinnen behoren niet tot de meest geliefde dieren en dat terwijl ze nuttig en over het algemeen ongevaarlijk zijn. Vrijwel alle Nederlandse soorten eten immers “schadelijke”insecten. En de meeste zijn zo zwak, dat ze met hun kaken niet door je huid heen komen en je dus geen pijn kunnen doen. Maar er zijn uitzonderingen! Een week geleden ontdekte ik in een oude kazemat op Fort Rammekens een roodwitte celspin. Dat is een in Nederland toch vrij zeldzame spin, die ‘s nachts jaagt en zich vrijwel alleen maar vergrijpt aan pissenbedden. Om die pantserhuid van die kleine landkreeftjes te doorboren, heb je sterke kaken nodig. En die heeft-ie, onze vriend. En daarmee kan hij – nou ja, vooral zij: het veel grotere vrouwtje – ook door onze huid heen bijten. Onaangenaam. Gewoon afblijven dus en griezelen maar:-) (foto: Jan van der Linden). Roodwitte celspin

Geplaatst in Boswachter Karel Leeftink | Een reactie plaatsen

Nieuwe broedeilandjes in de Prunje

De machines zijn al volop aan de slag in het terrein van Staatsbosbeheer in de Prunje aan de Zuidkust van Schouwen. Het is altijd even wennen als grote machines door een natuurgebied rijden, maar komend voorjaar leggen de eerste vogels al hun eieren op de nieuwe eilandjes!

Strandplevier klein, foto Staatsbosbeheer Wendy Janse

Volgend jaar hopen we op jonge strandplevieren – Foto: Staatsbosbeheer, Wendy Janse

Lepelaars en kluten
De Prunje is onderdeel van de Zuidkust van Schouwen en ligt tussen de Delingsdijk en de N59. 18 jaar geleden is het gebied ingericht en bijzonder populair bij een heleboel vogels. Van de week zag ik hier bijvoorbeeld wel 30 lepelaars en 25 kluten hun voedsel zoeken en in de broedperiode vind je er onder andere verschillende soorten steltlopers.

Broedeilandjes en schelpenbankjes
Het gebied kan komend voorjaar nog meer vogels verwachten. Er worden schelpenbankjes en broedeilanden aangelegd aan de noordzijde van de Prunje. Sommige vogelsoorten, zoals de strandplevier, willen per se broeden in de rand van water en land. Met deze soorten gaat het slecht, want er zijn nog maar weinig plekken waar ze kun nest kunnen maken. Juist voor deze soorten maken we de broedeilandjes en schelpenbankjes, want hier is het water niet onderhevig aan eb en vloed en hebben ze alle rust de jongen groot te brengen.

Turegluren
Naast vogels zijn ook natuurliefhebbers erg gecharmeerd van het gebied. Regelmatig stoppen automobilisten en fietsers op de uitkijkpunten om te genieten van de vogels. En het wordt alleen maar mooier voor natuurliefhebbers. Vlakbij uitkijkpunt ‘Turegluren’ wordt een schelpenbank en een broedeiland gerealiseerd waarop komend voorjaar hopelijk visdiefjes en kluten broeden. Ook vanaf de uitkijkpunten zijn de nieuwe schelpenbankjes en broedeilandjes goed zichtbaar.

Programmatische Aanpak Stikstof
De maatregelen zijn een compensatie van de stikstofuitstoot in Nederland. Het is een zogeheten PAS project. De Provincie maakt geld beschikbaar om dergelijke PAS projecten te realiseren. De industrie, landbouw maar ook auto’s en vrachtwagens stoten stikstof uit die neerdaalt vanuit de lucht. De aarde wordt hier verreikt en schrale natuur die in Zeeland thuis hoort gaat verloren. Met de PAS maatregelen wordt de uitstoot van stikstof gecompenseerd en blijft er toch ruimte voor economie om zich te ontwikkelen.

~ Boswachter Wendy

 

Geplaatst in Boswachter Wendy Janse | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Oudste strand van Zeeland

De Meester van der Heijden Groeve is een geologisch monument. Er worden fossielen gevonden die dateren uit het Plioceen, zo’n 3 miljoen jaar oud! Daarmee is de Meester van der Heijden Groeve in Nieuw Namen het oudste stukje strand in Zeeland. Ook zijn er resten gevonden van menselijke bewoning uit de Steentijd en Bronstijd, enkele duizenden jaren geleden. Opvallend is de rode verkleuring van de zandlagen veroorzaakt door verroeste ijzerdeeltjes. Een bezoek aan de groeve is dan ook zeker de moeite waard!

Vanaf het kerkpad in Nieuw-Namen is het gebied dagelijks te bezoeken, van april tot en met oktober. Via een plankier met zitbankjes en informatiepanelen kan het bijzondere gebied prima beleefd worden, ook voor mindervaliden. Ook is er een zandbak waarin de kleintjes naar echte fossielen kunnen zoeken en er is een waterpomp.

De Groeve is dagelijks geopend in de periode van 1 april tot en met 31 oktober van 9-17u, toegang is gratis.

Geplaatst in Boswachter Erik Schram | Een reactie plaatsen

Linde onder handen

Een van de meest gezichtsbepalende elementen van kasteel Westhove, de naar schatting ruim driehonderd jaar oude linde op het voorplein, is afgelopen woensdag “geopereerd”. Ondanks eerder ingrepen enkele jaren geleden was de voet van de stam verder ingescheurd, waardoor nog slechts door een heel klein gedeelte van de voet een sapstroom liep. Daarnaast was al eerder aan de voet korsthoutkoolzwam vastgesteld, een agressieve zwam, die de boom aantast. Om ervoor te zorgen, dat de linde op zich kan blijven, zijn grote gedeelten van het westelijke en meest instabiele deel van de boom verwijderd. Ook zijn zware takken in de kroon van boom weggehaald. Er blijft nu een wat compactere boom over, die de tijd wel weer even kan doorstaan.Om ervoor te zorgen, dat het voorplein ook in de toekomst van een linde verzekerd is, wordt een aantal gezonde loten aan de stronk als zgn. “afleggers” gebruikt. Deze ontwikkelen zich onder de grond tot wortels en één ervan kan op termijn de oude boom gaan “overnemen”. De huidige linde kan dan gecontroleerd verder “aftakelen”.  Dat zou volgens boomverzorgers Floris Overes en Jacco Karelse, die de operatie uitvoerden, overigens nog wel een paar decennia kunnen duren.20160810_122409

Geplaatst in Boswachter Karel Leeftink | Een reactie plaatsen

Hardlopers en damherten

Nog een dikke week en dan is het zo ver: De eerste Haringvreter-loop, onderdeel van de eerste Zeeuwse Hardloop3daagse. Om half vier de 19-de augustus vertrekt een zwaar beladen boot met deelnemers vanuit de jachthaven van Kamperland naar de Haringvreter alwaar zij hollend, hijgend, zwoegend en puffend – of wellicht toch als hinden: huppelend en joepend, dansend en dartelend –  een bosparcours van pakweg vijf km gaan afleggen. Bij deze zgn. tijdloop starten steeds koppels van twee deelnemers en wel om de vijf seconden. Om half zes start een tweede groep, zodat tegen zevenen alle hardlopers het eiland weer verlaten hebben. Hen wachten dan nog een halve marathon op zaterdag – ook in een terrein van Staatsbosbeheer, de Boswachterij Westerschouwen – en zondag een strandloop van naar keuze tien of 25 km. De damherten op de Haringvreter zijn hen tegen die tijd al lang en breed weer vergeten. Zij halen hun schouders op, zetten hun geweien weer op, grazen verder en doen net alsof er niets gebeurd is (foto: Maurice Steketee)((http://www.hardloop3daagse.nl/3daagse/) foto-2

Geplaatst in Boswachter Karel Leeftink | Een reactie plaatsen

Ambassadeurs van Staatsbosbeheer

 

Vrijwilligers
Duizenden mensen zetten zich vrijwillig in voor Staatsbosbeheer. Zonder hen zouden wij onze diensten en producten niet kunnen aanbieden. En ze zijn een belangrijke schakel in ons contact met de bezoekers en omwonenden van onze gebieden. Dat maakt hen onmisbaar voor ons.

boswachter overlegt met vrijwilliger

Ambassadeurs
Vrijwilligers zijn onze ambassadeurs in de samenleving. Ze vertellen de verhalen over onze natuurgebieden aan schoolklassen, gezinnen en natuurliefhebbers; ze organiseren en begeleiden activiteiten en geven voorlichting. Maar ze helpen ook mee in het beheer van de terreinen. Ze verrichten snoei- en onderhoudswerkzaamheden en inventariseren en monitoren populaties vogels, vlinders en planten in een gebied. Bovendien helpen ze mee om onze organisatie draaiende te houden. Ze zijn onze gastvrouwen en gastheren in buitencentra en verrichten administratieve werkzaamheden op kantoor.

Ogen en oren
En minstens zo belangrijk: vrijwilligers zijn onze ogen en oren in het contact met burgers en bedrijven. Zij horen wat er speelt en welke vragen en dilemma’s er leven onder onze bezoekers en welke goede ideeën zij hebben voor onze terreinen. We zijn trots op onze vrijwilligers en ondersteunen hen zo goed mogelijk om hun passie voor natuur in te zetten en te delen met de bezoekers van onze terreinen.

vrijwilliger met groep kinderen

Vacatures
Staatsbosbeheer is op zoek naar vrijwilligers voor natuurgebied Braakman in Zeeuws-Vlaanderen. We zoeken mensen die de boswachter willen ondersteunen bij het beheer van het gebied, bij taken rondom informatieboerderij De Braakman of bij het geven van excursies.

1. Vrijwilligers beheer
Vind je het heerlijk om de handen uit de mouwen te steken en ben je graag buiten? Meld je dan aan als vrijwilliger beheer. De werkzaamheden zijn zeer divers en seizoensafhankelijk, van snoeien en zagen tot onderhoud van paden en bebording.

Wat vragen we van je?
• Je vindt het leuk om samen met anderen te werken, maar ook om klussen zelfstandig uit te voeren.
• Je bent minimaal 4x per jaar beschikbaar.
• Werken in het beheer kan fysiek soms zwaar zijn en vraagt om een redelijke conditie. Je bepaalt uiteraard zelf het tempo en de intensiteit van het werk.
• Je woont bij voorkeur in de omgeving van Biervliet.

2. Vrijwilligers informatieboerderij
Ben je gastvrij en servicegericht? En deel je graag je kennis van de omgeving? Meld je dan aan als baliemedewerker voor de Braakmanboerderij. Tot je taken horen het openen en afsluiten van dit informatiecentrum, het ontvangen van bezoekers en de verkoop van artikelen en snacks.

Wat vragen we van je?
• Je vindt het leuk om samen met anderen te werken maar ook om klussen zelfstandig uit te voeren.
• Je bent minimaal 4x per jaar beschikbaar.
• Je woont bij voorkeur in Biervliet of een van de omliggende dorpen.

3. Vrijwilligers natuurgids
Vind je het leuk om je natuurkennis te delen en ben je graag buiten? Meld je dan aan als natuurgids. De werkzaamheden zijn zeer divers en seizoensafhankelijk en betreffen zowel excursies op vooraf vastgestelde data als voor groepen op afspraak.

Wat vragen we van je?
• Je hebt enige kennis van de natuur in het algemeen en van natuurgebied Braakman.
• Je vindt het leuk om verhalen te vertellen en natuurweetjes te delen.
• Je weet mensen te boeien en van de excursie een leuke beleving voor jong en oud te maken.
• Je bent minimaal 4x per jaar beschikbaar.
• Je woont bij voorkeur in de omgeving van Biervliet.

Waar is het?
Natuurgebied Braakman ligt tussen Hoek en Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen. Een 500 hectare groot bos om te spelen, sporten, fietsen, samen te picknicken, een rondje te wandelen of lekker met elkaar te kletsen.

Wat bieden wij?
We bieden een inspirerende creatieve werkomgeving met leuke collega’s en aandacht voor een goede sfeer. Je ontvangt vrijwilligerskleding en een kleine onkostenvergoeding en bent uiteraard verzekerd tijdens je klussen die je voor Staatsbosbeheer uitvoert. Ook kun je deelnemen aan excursies en opleidingen die nodig zijn om het werk beter uit te voeren. Verder krijg je van ons een abonnement op ons kwartaalblad Naarbuiten en het vrijwilligersblad Veldpost. En we organiseren 1x per jaar een vrijwilligersuitje.

Interesse?
Neem dan contact op met boswachter Erik Schram via T 06-12988432 of mail naar e.schram@staatsbosbeheer.nl. Vermeld in je mail in welke vrijwilligersfunctie je geinteresseerd bent.

 

Geplaatst in Boswachter Erik Schram | Een reactie plaatsen

Ultieme rust: yoga op een eiland in de Grevelingen

Er staat een stevige wind op de Grevelingen. We stappen aan boord van de Branta – onze Staatsbosbeheer boot – met mijn collega Nellie aan het roer. Al schommelend vertrekken we noordwaarts, op zoek naar rust op de Veermansplaat.

Begroet door koeien
Ik ben onderweg met de yoga excursie op de Grevelingen. Dames en heren zijn aan boord gestapt om op zoek te gaan naar rust onder begeleiding van yoga docente Willemijn. Aangekomen op de Veermansplaat worden we bij de steiger begroet door zes koeien, die lekker in de wind staan zodat ze minder last hebben van vervelende insecten.

Yogamatjes onder de arm
Met yogamatjes onder de arm maken we een flinke wandeling over het eiland, op zoek naar een mooi plekje om tot rust te komen. We wandelen langs de bloeiende parnassia, moeraswespenorchis en het eiland ziet geel van de rolklaver. Met het nemen van een afslag in de bebossing valt ineens de wind weg, het voelt als een warme deken op deze winderige dag. Iedereen trekt zijn vest of trui uit en op een mooi plekje in de luwte klappen we onze Staatsbosbeheer matjes met bomen- en bladerenprint uit.

Yoga Veermansplaat kleinblog, Foto Staatsbosbeheer Wendy Janse

Yoga op de Grevelingen – Foto: Willemijn Schiettekatte

Trots
We mogen op onze rug gaan liggen en met een heerlijke rustgevende stem begint Willemijn te praten: “Wees je bewust van deze prachtige plek…” Ineens bekruipt mij een gevoel van trots. Wat fijn dat we mensen van deze bijzondere plaats kunnen laten genieten op een intense manier. Na een moment van bezinning moeten we aan de slag. We doen oefeningen op de spieren soepel te maken en bewust met ademhaling bezig te zijn. Op het einde ligt iedereen relaxed op zijn matje bijna in te soezen. Willemijn deelt thee met iets lekkers uit en helemaal uitgerust stappen we weer op de boot.

Kom je ook? 
Wil je ook ultiem tot rust komen op de Veermansplaat? Iedere donderdag in augustus kun je opstappen op de Branta voor een yoga excursie met Staatsbosbeheer. Aanmelden kan via de website van Staatsbosbeheer.

~ Boswachter Wendy

Geplaatst in Boswachter Wendy Janse | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen