Voor wandelen

Aan het begin van het excursie-seizoen nodigen we onze relaties uit voor een voorwandeling met als doel informatie uit te wisselen, bij te praten en inspiratie opdoen. En dat is gelukt. Op een mooie avond met een leuk gezelschap trokken we onder begeleiding van de eerste nachtegalen door de Boswachterij en de Meeuweduinen. Veel beter kan het seizoen niet beginnen!

Ook zin in een wandeling of excursie, kijk dan voor ons aanbod op http://www.staatsbosbeheer.nl of http://www.vvvzeeland.nl

Meeuweduinen

Geplaatst in Boswachter Marijke Lieman | Een reactie plaatsen

Tot op de centimeter

Het Noordervroon bij Westkapelle is een belangrijk gebied voor kustbroedvogels. Op dit moment staan de vogels bijna letterlijk te trappelen om maar te kunnen beginnen: kluut, grote stern, visdief, scholekster, bontbekplevier, kleine plevier, kokmeeuw, zwartkopmeeuw, tureluur en misschien nog wel meer. Er zijn speciale broedeilandjes aangelegd zodat de koeien die in het gebied lopen niet door de kolonies heen lopen. Geen verstoring of vertrapping dus en ook geen predatie door bijvoorbeeld vos of rat. Dergelijke eilandjes vereisen wel een fijnafstemming wat betreft het waterpeil. En dan gaat het om centimeters. In de winter wordt zoveel mogelijk water in het gebied vastgehouden, de stuw staat hoog opgetrokken en de eilandjes staan dan zelfs enkele maanden onder water. Maar rond deze tijd is het belangrijk dat het peil zakt zodat het kale slik weer droog komt te liggen en de vogels hun nesten kunnen maken. Maar er is een dilemma: we weten niet wat voor voorjaar het precies gaat worden. Als het lang warm en droog zou worden zakt het peil heel snel door verdamping. En als er iets is dat we willen voorkomen dan is het wel dat deze broedgebieden te droog worden. Vandaar dat de stuw nu wel wat naar beneden is gezakt, maar niet te veel! Een paar centimeters slechts want we willen zo lang mogelijk zo veel mogelijk water in het gebied vasthouden.IMG_1852c_resize

Geplaatst in Boswachter Peter Maas | Een reactie plaatsen

Volop kamsalamander in de Knokkert

We wisten het niet. Zouden er nog kamsalamanders voorkomen in de Knokkert bij Nieuwvliet, West Zeeuws Vlaanderen? Enkele jaren terug waren er al eens fuiken weggezet in de kikkerputten, maar toen werden alleen kleine watersalamanders gevonden. Zaterdag werd het gebied opnieuw onderzocht. In totaal 9 fuiken werden weggezet in 6 verschillende poelen. Een mooie taak voor de cursisten die momenteel de amfibiecursus volgen die dit voorjaar door IVN en SLZ georganiseerd is. De een na de andere fuik werd bovengehaald en vanaf het eerste moment was de vangst boven verwachting! In 4 poelen werden 21 grote watersalamanders gevonden (8 man en 13 vrouw). Er waren ook kleine watersalamander, totaal 33 exemplaren (17 man en 16 vrouw). Als bijvangst noteerden we geelgerande watertor, grote spinnende watertor en tiendoornige stekelbaars. Dat het in de loop van de middag steeds harder was gaan regenen hadden we nauwelijks in de gaten. Nattigheid: dat is toch iets typisch voor amfibieën!

IMG_1841_resize

Geplaatst in Boswachter Peter Maas | Een reactie plaatsen

Het einde van Speelbos De Braakman?

In de zomer van 2011 is het Speelbos De Braakman geopend en sindsdien hebben vele kinderen bij de waterpomp gespeeld, kriebeldiertjes gezocht, geklommen in het klimtoestel, hutten gebouwd of natte voeten gehaald. En ook al moest de omgeving van het Speelbos nog wat groeien, het werd er steeds mooier.

Helaas, naast de kinderen, wisten ook vandalen de weg naar het Speelbos te vinden. Vanaf de parkeerplaats tot aan de pomp hebben ze een spoor van vernieling achter gelaten. Hekken zijn beschadigd, handwijzers zijn kapot, de pomp ontbreekt en ook de watergoten zijn beschadigd….

Staatsbosbeheer heeft beperkt geld voor het onderhouden van de recreatieve voorzieningen. Geld voor een nieuwe pomp en watergoten, bebording en hekken zal er niet zijn. Ik hoop van harte dat dit niet einde van het Speelbos De Braakman is. Mocht iemand iets gezien hebben, dan horen we het natuurlijk graag.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Geplaatst in Boswachter Marijke Lieman | 2 reacties

Na regen komt zonneschijn: Landschapsdag in Burgh-Haamstede

Daar sta je dan, met alle informatie over de Staatsbosbeheerterreinen, excursies en activiteiten en dan nauwelijks bezoekers. Want wat was het koud op deze Dag van het Landschap in Burgh-Haamstede! Wel hadden we hierdoor volop de tijd om collega’s van andere organisaties te spreken. Gelukkig werd het ‘s middags droog en kwam zelfs de zon door, waarna de vele bezoekers op deze Paaszaterdag de weg naar boerderij de Molenberg wisten te vinden. Het werd druk en gezellig!

Het was de tweede keer dat de landschapsbeheerders van Schouwen-Duiveland onder de vlag van Veelzijdig landschap zich van hun beste kant lieten zien en kon het publiek kennismaken met het werk van organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, MEC Schouwen-Duiveland, Nationaal Park Oosterschelde en nog vele anderen. Daarnaast was er een markt met typische streekproducten,  organiseerde de scouting Burgh-Haamstede activiteiten, was er ringsteken op een pony, mendemonstraties en een swingend optreden van ‘Liever ier as tuus’.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Geplaatst in Boswachter Marijke Lieman | Een reactie plaatsen

Braakmanboerderij weer open

Op zondag 5 april (1e Paasdag) opent Staatsbosbeheer wederom de deuren van de Braakmanboerderij om de bezoekers van het natuurgebied De Braakman te ontvangen. Elke zondagmiddag (van 13:30 – 16:30 uur) tot aan de herfstvakantie bieden onze vrijwilligers hier leuke kinderactiviteiten aan. Zo wordt er voor aanstaande zondag een speurtocht door het bos uitgezet. Op alle zondagmiddagen worden er andere activiteiten aangeboden: braakballen pluizen, papier scheppen, vlinders maken, kriebeldiertjes zoeken, haaientanden zoeken etc. etc. Laat u, en uw kinderen, verrassen. Natuurlijk kunt u hier ook terecht voor informatie van het natuurgebied, de start van uw struinwandeling, een bezoek aan de fototentoonstelling of even uitrusten met een kopje koffie. De vrijwilligers van de Braakmanboerderij ontvangen u graag!

U vindt de Braakmanboerderij aan de Braakmanweg nr. 5 te Biervliet

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Geplaatst in Boswachter Marijke Lieman | Een reactie plaatsen

Dag boswachter, welkom vrijwilliger!

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Boswachter Dirk Fluijt uit Sirjansland is met pensioen. Na jaren lang boswachter te zijn geweest op Schouwen-Duiveland en Tholen heeft hij afscheid genomen van Staatsbosbeheer. We zullen hem zeker gaan missen in de Boswachterij Westerschouwen, bij zijn vrijwilligers in de excursieschuur, in overleg met gemeente, provincie en gebruikers van onze terreinen. Bij openingen, boomfeestdag, Burghse Dag. Etcetera. Maar ook binnen Staatsbosbeheer zullen we onze attente collega missen. Dirk was overal, Dirk kende iedereen en iedereen kende Dirk.

Na de landbouwschool kwam Dirk in dienst als onderzoeksassistent bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in Zonnemaire. Daar deed hij alle voorkomende werkzaamheden. Daarna werd hij opzichter natuurterreinen. In 1992 werd de overstap gemaakt naar Staatsbosbeheer, waar hij de opdracht kreeg om Staatsbosbeheer op Schouwen-Duiveland en Tholen om te vormen van een naar binnen gekeerde organisatie naar een naar buitengekeerde organisatie. En dat is Dirk gelukt.

Gisteren namen we afscheid van onze collega, maar heten Dirk van harte welkom als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer!

 

Geplaatst in Boswachter Marijke Lieman | Een reactie plaatsen