Natuur in overvloed in Dijkwater

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Velden vol orchideeën, vlinders en sprinkhanen, lepelaars en kleine zilverreigers maar ook reeën in de bosranden: natuur in overvloed in Dijkwater. Maar niet alleen natuur, ook relicten uit het verleden treft u hier nog aan.

Dijkwater was tot 1953 een groot water. Het had wel vier haventjes van waaruit landbouwproducten werden afgevoerd. Na de watersnoodramp werd de goede grond als landbouwgrond in gebruik genomen en de ‘slechte’ grond werd natuur. En zo ontstond hier bos, riet, open brak water, slikranden, oude dijken en kalkrijke graslanden. Een ideale basis voor divers en dus rijke natuur.

Op dit moment staan in Dijkwater de duizenden Harlekijnorchissen in bloei, een bezoekje waard! Dijkwater is een van de belangrijkste groeiplaatsen van deze zeldzame plant in Nederland. Later zullen de moeraswespenorchissen, de riet- en bijenorchissen gaan bloeien. Deze plantenrijkdom van de graslanden heeft wel onderhoud nodig, want als er niets gedaan werd, zouden op de gewone grassen en ruigte de orchideeën overwoekeren. De grond moet schraal blijven en daarom word er één keer per jaar gemaaid waarna het maaisel wordt afgevoerd. Daarna wordt er nog kort nageweid met pony’s. In het andere deel van Dijkwater grazen runderen om het gras kort te houden, de overwinterende ganzen vinden kort gras prettig en kunnen hierdoor prima in Dijkwater foerageren en rusten.

Dijkwater zelf ontdekken? Er loopt en 4,5 km lange wandelroute door het gebied. Daarnaast zijn er twee vogelkijkschermen in het gebied en worden er regelmatig excursies gehouden.

 

Geplaatst in Boswachter Marijke Lieman | Een reactie plaatsen

Veel bezoekers bij de Feestelijke Opening van de Zuidkust van Schouwen

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Gisteren was het zo ver: na 25 jaar werken aan natuurontwikkeling rondom de Oosterschelde konden we de inwoners en toeristen van Schouwen trakteren op een feestje. En een feest werd het! Langs de hele kust – van Burgsluis tot aan Zierikzee – waren er natuuractiviteiten: vaartocht over de Oosterschelde, Schatkist vol zeegeheimen, vogel-, vlinder-, fiets- wandel- en zilte zalighedenexcursies, Op de foto als een echte boswachter, Broodjes bakken, Blote voetenpad, Nestkastjes timmeren, Spectaculair houtzagen, Onderwaterwereld bekijken, Rondje met paard en wagen, Schelpen schilderij maken, Weer meten, Popcorn poffen etc. etc. Het weer werkte niet mee, maar toch wisten 1500 bezoekers samen met ons het feestje te vieren.

Plan Tureluur

Na de Watersnoodramp in 1953 zijn de Deltawerken aangelegd. De Oosterschelde kreeg een stormvloedkering die veiligheid bracht, maar ook schade veroorzaakte aan de natuur. Zo ging de geleidelijke overgang tussen zout en zoet land deels verloren waardoor slikken en platen deels onder water verdwenen. Kustvogels hadden zo minder plek meer om te broeden of om voedsel te zoeken.

Om de typische Zeeuwse planten en dieren terug te brengen, is in 1991 Plan Tureluur in het leven geroepen. Vooral aan de Zuidkust van Schouwen-Duiveland werden nieuwe natuurgebieden aangelegd waarin water een belangrijke rol speelde. Voor de planten en dieren die in dit natuurgebied leven, is water namelijk een belangrijke voedselbron. Met dit natuurontwikkelingsproject werd het vroegere landschap – oude kreekpatronen en verloren gegane karrenvelden – teruggebracht, maar dan met behoud van de belangrijke dijken en de Oosterscheldekering die het achterland beschermen.

Wat feiten op een rij

  • Plan Tureluur omvat 33 projecten met totaal 4400 hectare nieuwe natuur. De grootste oppervlakte ligt langs de Zuidkust van Schouwen, (ca 1200 hectare) tussen Zierikzee en Serooskerke.
  • 25 jaar lang durende natuurontwikkeling
  • Deze nieuwe natuur is gerealiseerd mede dankzij de samenwerking tussen Natuurmonumenten, Dienst Landelijk Gebied, Provincie Zeeland, Staatsbosbeheer en de Zeeuwse Milieu Federatie.
  • Staatbosbeheer en Natuurmonumenten beheren beide delen binnen Plan Tureluur. De beide clubs stemmen het beheer op elkaar af.
  • Natuur van vroeger krijgt hier weer volop de ruimte. De nieuwe, natte en zilte natuur is bestemd voor vogels, planten en mensen.. (wandelen, fietsen, vogelskijken).
  • Het gebied de Prunje is een onderdeel van Plan Tureluur en tegelijkertijd de oudste polder van Schouwen-Duiveland.

Foto’s: Peter Maas (Staatsbosbeheer) en Nadia Haifi (Natuurmonumenten)

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Geplaatst in Boswachter Marijke Lieman, Boswachter Peter Maas | 2 reacties

Kanonnen!

Een fort zonder kanonnen is maar een half fort en Fort Rammekens mag vandaag de dag dan wel een fort zonder enige militaire betekenis zijn, het moet zich in noodgevallen natuurlijk wel kunnen verweren:-). Vandaar, dat afgelopen week een tweetal kanonnen boven op het hoofdbastion geplaatst is. De werkzaamheden hadden nogal wat voeten in de aarde, daar de kanonnen zwaarder waren dan vooraf gedacht. Uiteindelijk werd het tweetal donderdagochtend voorzichtig op de al eerder neergezette affuiten – rolwagens – gelegd. Overigens staan de kanonnen op een historisch niet helemaal verantwoorde plaats. Van oorsprong stonden zij immers binnen in de (half)bastions van het fort zelf. Daar is echter geen ruimte meer, daarom de plaatsing bovenop. Van buiten een fraai gezicht en vanuit die positie beheersen zij de hele Westerschelde en het Sloe. Laat nu de vijand maar komen! IMG_9625 IMG_9669 IMG_9680 IMG_9682

Geplaatst in Boswachter Karel Leeftink | Een reactie plaatsen

Slikkebosch in de aanbieding

Wat verscholen in de Manteling van Walcheren, het bos- en duingebied rond Oostkapelle, dat bij wandelaars, fietsers en ruiters zo populair is ligt Eendenkooi Slikkebosch. Een stil en bescheiden pareltje, dat in het toeristisch geweld rondom zijn eigen gang lijkt te gaan. Eén van de weinige gebieden van Staatsbosbeheer waar je niet zo maar naar binnen kunt. Alleen de boswachter heeft de sleutel en dat maakt het misschien juist wel zo spannend. Het heeft iets geheimzinnigs, bijna magisch: Het “Olivier B. Bommel”-bos met zijn met zijn scheef hangende berken, de rottende stompen en stollen, zijn rap groeiende varens, de schier voorhistorisch grommende  aalscholvers aan de rand van het water, de eenden op de kooiplas waarin de zon goud strooit…De boswachter en de vrijwilligers, die de kooi al jaren lang met veel enthousiasme en inzet onderhouden, laten u er graag van genieten. In juni, juli en augustus zijn er rondleidingen voor iedereen. Maar misschien is het wel zo leuk dit bijzonder stukje cultureel erfgoed met de familie, de personeelsvereniging of de klas te ontdekken. Ook dat kan geregeld worden, wie wil? Overigens, de eerste wandeling voor iedereen is op 16 juni om 19 uur (aanmelden bij de boswachter: k.leeftink@staatsbosbeheer.nl ).

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

 

Geplaatst in Boswachter Karel Leeftink | Een reactie plaatsen

3 Mei: Feestelijke open dag nieuwe natuur Zuidkust van Schouwen

Een kolonie grote sterns, kluten die door het water maaien, een veld vol orchideeën…

Het decor van de Zuidkust van Schouwen. Afgelopen jaren heeft hier een spectaculair herstel van natuur en landschap plaatsgevonden. Een nieuw aaneengesloten natuurgebied is het resultaat. Een zout moeraslandschap van 1.200 hectare waar vele planten en dieren als lamsoor, zeekraal, steltlopers en grutto’s weer volop de ruimte krijgen. Zondag 3 mei organiseert Staatsbosbeheer samen met Natuurmonumenten een open dag in Plan Tureluur. Iedereen is van harte uitgenodigd om al het bijzonders van deze natuur te komen beleven.

Iedereen kan van 11.00 tot 17.00 uur de natuur zien, voelen, horen, ruiken en proeven. Wandelen met de boswachter, een boottocht maken, fietsen langs de vogelboulevard of slenteren op de kijk- en doemarkt, het kan allemaal. Kinderen beleven allerlei avonturen met schelpen verzamelen, speurtochten, broodjes bakken en een blotevoetenpad. Er kunnen nestkastjes getimmerd worden, mee met de vlinderexcursie, of een rondje met paard en wagen. Kijk voor het complete programma op www.openingzuidkustvanschouwen.nl

De meeste activiteiten vinden plaats rond twee locaties:

1) Restaurant De Heerenkeet, Boogerdweg 1, 4321 SN Kerkwerve

2) Hotel Restaurant De Schelphoek, Serooskerkseweg 24, 4327 SE Serooskerke

Overzicht voor twitter

 

 

Geplaatst in Boswachter Marijke Lieman | Een reactie plaatsen

Voor Mekaar

Werk oppakken die het algemeen belang dienen, dat is bij de Gemeente Schouwen-Duiveland de “Voor Mekaar”-dag. En zo kwamen de medewerkers van de gemeente naar de Boswachterij Westerschouwen om het Familiepad op te knappen. Dit tegelpad – ooit bedoeld om de bosarbeiders sneller per fiets door de boswachterij te laten verplaatsen – wordt regelmatig door allerlei dieren ondergraaft. En dat is jammer, want juist dit pad maakt het mogelijk om met een rolstoel, rollator of kinderwagen het bos te beleven. Door de inzet van de medewerkers van de gemeente ligt het Familiepad er nu weer prachtig bij. Bedankt!

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Geplaatst in Boswachter Marijke Lieman | Een reactie plaatsen

Naar het Aardebeieneiland en terug

Mist… Windstil… Opkomende zon… En dan in alle vroegte met een klein bootje op het water…

Het water is als een spiegel wanneer Ted Sluijter en ik het haventje uitvaren van het Zilveren Schor langs het Veerse Meer. Het is vrijdag 24 april en we gaan op zoek naar het Aardbeieneiland dat daar ergens niet ver van de dijk moet liggen. Maar zien doen we het niet, daarvoor is het te mistig. Langzaam verdwijnt ook het haventje uit zicht, zonder dat we ook maar ergens anders enige tekening in het water of aan de horizon kunnen zien. Even in niemandsland. Dan zien we langzaam de contouren van het eiland uit de mist opdoemen. Nijlganzen snateren ons welkom; aalscholvers klinken minder vriendelijk wanneer ze opvliegen vanaf hun slaapplaats. De eerste stippen worden ingevoerd in de veldcomputer van Ted: grauwe gans, middelste zaagbek, heggenmus, zwartkop, grote bonte specht en meer. We roeien ons rond het eiland. Betreden is nagenoeg onmogelijk door de dichte jungle aan bramen. Even later gaan we richting de Lemmerplaat, meer in het oosten. Daar gaan we wel aan land, tussendoor de reuzenberenklauwen. Grasmus, rietzanger, buizerd, boomkruiper, sprinkhaanzanger. Gelukkig, die horen we nog.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Geplaatst in Boswachter Peter Maas | Een reactie plaatsen